DANNELSESKOMPASSET

En workshop i Fremvirkes rejsende akademi

Hvordan hænger samfundet sammen? – Og hænger du sammen med samfundet?

Vores kultur og alt, hvad den indeholder, bliver stadig mere kompleks. Dvs. der bliver både større diversitet og større specialisering.

For at vi kan forholde os til det som mennesker, hjælper det at kunne se kulturen som en helhed. Det er komplekst i sig selv, og bliver stadig mere uoverskueligt i takt med, at kulturens kompleksitet stiger.

Med dannelseskompasset har vi delt kulturen op i 7 store domæner: produktion, teknologi, videnskab, etik, narrativer, æstetik og magt. Kompasset giver os mulighed for at se, hvordan de påvirker hinanden, og hvordan vi kan navigere tidens udfordringer i takt med, at kompleksiteten stiger.

Lyder det abstrakt og komplekst? – Få besøg af Akademiet, og få Dannelseskompasset præsenteret i sin helhed, så kommer det hele til at stå klart frem i håndterbare domæner og sammenhæng.

Underviser: Lene Andersen, Mette Brockmann eller Karl Møller