Fremvirkes formater

Noget for alle

Fremvirke er folkeoplysning på nye måder og med et indhold, der peger målrettet mod fremtiden.

En af udfordringerne i den forbindelse er, at vi har forskellig baggrund for at forholde os til de komplekse udfordringer og den nye viden, vi står overfor. Nogle har 7-10 års skolegang og ser deres økonomiske og sociale tryghed fordufte for øjnene af sig. Andre er professorer og har både økonomisk sikkerhed og stor faglig viden, som altid vil være gang- og salgbar. Derimellem findes alle mellemvarianter af økonomisk relativ sikkerhed og mere eller mindre langtidsholdbar uddannelse. Desuden er der alle dem, der er entreprenører, og som skaber de teknologier, der vender op og ned på det hele.

Fremvirkes værdier og indhold

Det er en grundværdi i Fremvirke, at udfordringerne gælder os alle, og at løsningerne er et fælles ansvar. Alle har krav på at kunne finde forandringerne meningsfulde, alle har krav på at kunne skabe et godt liv under fremtidens nye vilkår, og alle har en pligt til at bidrage til de fælles løsninger med de forudsætninger, de har.

Derfor tilstræber vi at skabe folkeoplysning, på tre niveauer af kompleksitet:

.

Fremvirkes Forsamlingshus

Her kan alle være med, men det betyder ikke, at du ikke bliver udfordret. Vi tager udgangspunkt i vores konkrete hverdag og den virkelighed, som giver konkrete udfordringer. Den væsentligste forudsætning for at deltage er, at du gerne vil engagere dig i dit samfund. (Vi overvejede at kalde det Fremvirkes Krostue men syntes, at det måske var liiiige folkeligt nok…)

Almen Politisk Empowerment

Fremvirke er ikke partipolitisk, men vi vil gerne klæde os selv og vores medborgere på til at være det. Til almen politisk empowerment er det en fordel, hvis du i forvejen er interesseret i emnet og har noget basal viden. Du må også regne med, at der kan være litteratur, som er nødvendig at læse, for at du kan få det fulde udbytte.

Master Class

Vi udfordrer den eksisterende fagkundskab og/eller hæver abstraktionsniveauet til smertegrænsen. (And that’s a promise!) Diskussionerne i vores master classes kommer til at indgå i arbejdet i tænketanken Nordic Bildung.

Husk at se efter i vores program, inden du tilmelder dig, om du vælger dig ind på rette hylde.