Tirsdag den 10. april klokken 17:00-19:00 – Vartov, Farvergade 27, store sal.

 

Alle taler om dannelse, men taler de i virkeligheden om kundskaber og almendannelse? Hvis der er forskel, hvad er “dannelsen” så – og hvad skal vi med den?

 

Vi er metamoderne og integrerer fortid, nutid og fremtid.

Vi går til dannelsesbegrebets oprindelse, vender det i nutiden og kigger længere ud i det 21. århundrede: Hvad skal vi kunne nu og fremover for at begå os i verden? Hvordan kan vi skabe mening i tilværelsen? Kan fortidens dannelse overhovedet bruges til noget, eller bliver alting anderledes?

 

Mød formanden, filosoffen, frimureren og tech-arkitekten:

 


Jens Philip Yazdani er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

 

Foto: Philip Davali


Lene Andersen, aktuel med bogen The Nordic Secret, som hun har skrevet sammen med svenske Tomas Björkman. De definerer dannelse som åndsberedskab eller meaning-making potential: jo mere dannelse og almendannelse, man har, desto mere kan verden give mening. Desuden sammenligner de det oprindelige dannelsesbegreb med moderne udviklingspsykologi og når frem til, at Grundtvig, Christen Kold og fortidens filosoffer havde en virkelig sofistikeret forståelse af den menneskelige udvikling og vores potentiale.


Peter Duetoft, Danmarks næsthøjst rangerende frimurer. Frimurerne har i 300 år arbejdet med den personlige bevidsthed og samvittighed, og mange af Europas førende filosoffer, statsmænd og andre tænkere var frimurere. Desuden var Frimurerne som organisation en af Europas første demokratiske organisationer. Hvad har frimurerne at sige om dannelse og demokrati? Kan man tage ansvar uden dannelse? Og hvor dannet er det lige at være så hemmelighedsfuld? Kan demokratiet stole på frimurerne, og kan vi andre lære noget af dem?


Kim Escherich, executive innovation architect hos IBM.

Hvor er teknologien på vej hen, og hvordan kan den enkelte navigere i den? Giver det overhovedet mening at tale om “digital dannelse” – handler det ikke snarere om “digital almendannelse”? Og hvad er i så fald forskellen?

Kim fortæller, hvordan digital almendannelse ser ud: Hvordan bliver du overvåget digitalt, og hvordan beskytter du dig bedst imod det? Hvad skal den almindelige borger kunne i det 21. århundrede for at navigere sikkert i den digitale verden?


 

 

Entré: 60,- kr. som kan betales via PayPal her eller i døren

Entré for medlemmer: gratisdet koster kun 300,- at være medlem i et år

 

Der er kaffe/te og hjemmebagte småkager fra kl. 16:30
Kl. 19 går vi ud og spiser et sted i nærheden; du er hjerteligt velkommen til at følge med.

Er dannelse det samme gennem hele livet?