BESTYRELSE OG STIFTERE

Lene Rachel Andersen

Formand

Lene er civiløkonom, HA, og studerede teologi 1993-97. Fra 1993-2001 skrev hun underholdning og satire for Danmarks Radio og andre danske medier. Desuden tog hun til USA for at blive klogere på tv-produktion; hun rejste derover som dansker og kom hjem som europæer.

Siden 2005 har Lene arbejdet som uafhængig forsker og fremtidsforsker, forfatter, filosof og forlægger. Lene har modtaget Ebbe Kløvedal-Reichs Demokratistafet (2007) og Døssingprisen (2012) for sine bøger. Blandt hendes titler er fembindsværket Baade-Og (skrevet under pseudonymet Jesper Knallhatt), Demokratihåndbog og Globalt gearskift. Hendes to seneste bøger er Testosteroned Child. Sad. (2017) og The Nordic Secret (2017), sidstnævnte sammen med Tomas Björkman.

Jens Nedergaard

Jens Nedergaard

Kasserer

Jens er uddannet Civilingeniør, HD-Organisation og har en Mastergrad i Leadership & Innovation. I hele sit arbejdsliv (som er sneget sig forbi de 35 år) har han bevæget sig i krydsfeltet mellem teknologi, ledelse og forretningsudvikling i bl.a. Ericsson, Center for Ledelse, Væksthus Hovedstaden, DTU Business og senest DigitalLead, som er en klyngeorganisation med fokus på digitalisering, grøn omstilling, etik mv. Og så har Jens i mange år været frivillig leder i børne- og ungdomsorganisationen FDF, som har givet en god baggrund for almen dannelse.

Christian Poll

Næstformand

Med min baggrund som ingeniør med speciale i kemikaliers påvirkning af miljøet har jeg arbejdet i alle samfundets sektorer: teknisk skole, privat rådgivning, statslig styrelse, universitet, civilsamfund og endelig medlem af Folketinget. Den røde tråd i mit virke har været mit ønske om at nedbringe belastningen fra menneskets levevis på natur og miljø. Mit fokus har flyttet sig over årene fra den tekniske detalje via det tværfaglige til samfundsaspektet, og emnerne har bredt sig ud fra det snævre kemikaliefokus via miljø til bæredygtig omstilling. Jeg arbejder i dag med FNs verdensmål som omdrejningspunkt for mit virke, bl.a. på DTU, hvor jeg underviser og metodeudvikler omkring verdensmålene. Jeg er en samfundsdesigner, der spænder fra konkret teknologi til samfundsimplementering af lovpakker, der fungerer på tværs af samfundets aktører og sektorer.

Jan Kristoffersen

Suppleant

Jeg er uddannet jurist og har arbejdet med skat og selskabsret i snart tyve år. Jeg har en bred interesse for verden og grundlæggende spørgsmål. Hvor kommer vi fra, og skal vi hen?

Vi står på tæsklen til store teknologiske og geopolitiske forandringer, og et af de store spørgsmål er, om vi som mennesker kan følge med. Det tror jeg på, vi kan – hvis vi hjælper hinanden som dannede mennesker.

 

Fremvirkes stiftere

Ud over de fem bestyrelsesmedlemmer, deltog følgende i udviklingen og stiftelsen af Fremvirke (alfabetisk ifølge efternavn):

Carsten Colling

Carsten Colling

Carsten er uddannet lærer men lever af at skrive underholdning og satire til dansk tv.

Birgitte Escherich

Birgitte Escherich

Birgitte Escherich er fødevareideolog og -aktivist med både teoretisk og praktisk speciale i bæredygtige fødeværdikæder.

Kim Escherich

Kim Escherich

Cand.polit., diplomuddannelse i strategisk innovationstænking og arbejder til daglig som executive innovation architect hos IBM. Hans arbejdsområder er teknologidreven innovation, digitalisering og nye teknologiområder.

Bo Heimann

Bo Heimann

Tænker, forfatter, underviser og facilitator; kombinerer psykologi, filosofi, kunst, tibetansk buddhisme og systemisk perspektiv på tilværelsen.

Teddy Hebo Larsen

Teddy Hebo Larsen

Teddy er uddannet dyrlæge og har arbejdet i mange år for medicinalvarefirmaet Eli Lilly. Desuden er han certificeret inden for Spiral Dynamics.

Nicolai Moltke-Leth

Nicolai Moltke-Leth

Nicolai er social entreprenør, fhv. elitesoldat og har startet og driver ungdomsskolen True North.

Denis Rivin

Denis Rivin

Denis Rivin har en baggrund i kunsthistorie og kulturelt iværksætteri. Arbejder nu som formidler og foredragsholder med fokus på kritisk optimisme og ‘power of contemporary consensus’.

Mette Sillesen

Mette Sillesen

Mette er uddannet cand.soc. fra Copenhagen Business School og arbejder som fremtidsforsker.

Pernille Tranberg

Pernille Tranberg

Pernille rådgiver virksomheder og offentlige institutioner i dataetik, desuden underviser hun teenagere i digitalt selvforsvar.

Jens Østergaard

Jens Østergaard

Tidl. premierløjtnant i Flyvevåbnet i Aalborg og licentiat fra handelshøjskolen i St. Gallen, Schweiz.

Mette Hvid Brockmann

Mette Hvid Brockmann

Mette Hvid Brockmann er uddannet cand.scient.adm i offentlig driftsøkonomi fra RUC med speciale i kulturøkonomi og har arbejdet i 15 år som teaterproducent og -direktør. Arbejder bl.a. med FN’s verdensmål og bæredygtig samfundsudvikling, senest i handletanken Chora Connection.