Ugen på Testrup sammen med de 30 filosofielever blev lærerig for os alle. Ikke mindst stødte eleverne og vi ind i forskellige forventninger, og vi blev nødt til at ændre vores program og indhold tirsdag i løbet af frokostpausen.

Formålet med at tage til Testrup var at at afprøve både vores indhold og undervisningsform. Vores mål var både at uddanne, dvs. at fortælle om den teknologiske udvikling og præsentere nogle af vores modeller, og at danne, dvs. at skabe refleksion, diskussion og personlig stillingtagen.

Det var vi kommet til at strukturere forkert, så sammenhængen ikke kom tydeligt frem. Vi præsenterede for meget info up front, og vi havde ikke lagt abstraktionsniveauet højt nok. Dvs. vi var for poppede, samtidig med at vi oplyste om for mange emner i for mange retninger, og vi ramte ikke et tilstrækkeligt højt filosofisk niveau, ligesom vores faglige ekspertise ikke blev brugt tilstrækkeligt.

Det hele var dog relativt nemt at ændre på, så tirsdag eftermiddag diskuterede vi mere indgående og på et højere abstraktionsniveau. Bl.a. kom vi ind på de langsigtede konsekvenser af borgerløn, og hvad det kunne komme til at betyde, at man ændrer en økonomisk samfundsmodel fundamentalt.

Onsdag fokuserede vi på dannelse og personlig udvikling, og på de fællesskaber vi er en del af og tager ansvar for.

Torsdag diskuterede vi så, hvor ansvaret for udviklingen skal ligge henne. Hvilke opgaver har den enkelte, familien, virksomhederne, staten og fx. EU, når vi skal sikre menneskerettigheder, meningsfulde liv og menneskelig værdighed sammen med de nye teknologier?

Fredag blev en kort opsamling og fælles feedback.

Vi kørte hverken galt eller havnede i større udfordringer, end vi kunne grave os igennem.

Det samme gjaldt Birgitte og Kim, da de skulle hjem og huset lå gemt bag en snedrive: det tog også en halv times arbejde at grave sig gennem den.