Referat af Fremvirkes ordinære Generalforsamling 2021