FREMVIRKES AKADEMI

Circles of belonging

Hvor er tilknytningen så stærk, at vi vælger at gøre en forskel?

Introduktion til forestillede fællesskaber og nationalismebegrebet i et nyt lys.

Det er ikke så vanskeligt at føle et ansvar over for sine venner og familie, men hele planeten? Eller et helt kontinent? Kan man det? Kan man føle sig så meget hjemme i menneskeheden som helhed, at man føler sig forbundet med 7-8 milliarder mennesker? Kan man også føle sig forbundet med alle dem, der kom før os, og dem, der ikke er født endnu?

Og hvis man virkelig føler sig forbundet med alle disse mennesker, kan man så stadig tage ansvar i det nære? Kan man både være en god søster, ven, kollega, dansker, europæer og verdensborger? Og kunne man måske endda være en god svensker, jyde og egypter samtidig? Hvor mange ægte identiteter kan man have på en gang?

Hvordan kan det egentlig være, at nogle har så stærke følelser over for et land? Er mennesket en geografi-afhængig art, eller er der noget andet på spil?

Du kommer til at studere og diskutere:

Forestillede fællesskaber. Historikeren Benedict Andersson kortlagde i 1980erne, hvordan national identitet skabes, og hvordan forestillingen om et fællesskab kan holde sammen på millioner af mennesker, som aldrig kommer til at møde hinanden. Det er dog ikke kun i nationalstaterne, at en fælles forestilling giver os fælles identitet, det samme gør sig gældende i religioner.

Solidaritetscirkler og Circles of belonging. Solidaritetscirklerne er udviklet af professor Christian Welzel, der bl.a. er en af hovedkræfterne bag World Values Survey. Circles of Belonging er en videreudvikling af Welzels’ cirkler, og de viser bl.a., hvordan folkehøjskolerne og deres fokus på national kultur var med til at løfte Danmark og de andre nordiske lande ud af fattigdom i 1800-tallet.

Nationalisme, patriotisme og nationalchauvinisme. I bogen The Nordic Secret – A European story of beauty and freedom redefinerer Lene Andersen og Tomas Björkman begreberne nationalisme og patriotisme, og de introducerer begrebet national chauvinisme. Vi går alle begreberne efter i sømmene og ser på betydningen af at have en folkelig kultur.

Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt et lille kompendium, hvor du kan læse om ovenstående, og som vi kommer til at diskutere udfra.

Tilbage til Fremvirkes Akademi’s side.