FREMVIRKES AKADEMI

Kulturel kompleksitet og metamodernitet

Hvordan bliver samfund stadig større uden at gå i opløsning?

Introduktion til kulturelle koder.

Hvad sker der med vores samfund, når migrationen øges, og internettet binder os sammen globalt? Hvordan skaber vi en kultur, der kan håndtere, at 9 milliarder mennesker skal kunne få det til at fungere sammen på en klode med begrænset plads? Er der et clash mellem kristendom og islam, eller blev det overstået for 500 år siden, og ligger konflikten i virkeligheden et andet sted?

Siden vi levede i jægersamlerflokke med maks. 200 personer, er vores samfund vokset mere og mere. For at kunne håndtere det, har vores kulturer udviklet sig, og det samme har vores kommunikationsteknologi, vores magtstrukturer og ikke mindst vores forståelse af, hvad der er god moral.

Fra de oprindelige jægersamlerflokke og det tidligste agerbrug, via præmoderne bronze- og jernaldersamfund, gennem moderniteten og frem til postmodernismen, har menneskene udviklet forskellige normer for at kunne leve sammen. På tværs af geografi og specifik kulturarv, kan dette sammenfattes i fire kulturelle koder:

Den femte er en mulig fremtid: Metamoderniteten.

Du kommer til at studere og diskutere:

Et udvalg af korte kildetekster fra forskellige historiske epoker.

Kulturelle koder. Uddrag fra Lene Andersens bog Metamodernitet.

Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt et lille kompendium, hvor du kan læse om ovenstående, og som vi kommer til at diskutere udfra.