FREMVIRKES AKADEMI

Dannelseskompasset

Hvordan hænger dit liv sammen med kulturen omkring dig?

Vores kultur og alt, hvad den indeholder, bliver stadig mere kompleks. Dvs. der bliver både større diversitet og større specialisering.

For at vi kan forholde os til det som mennesker, hjælper det at kunne se kulturen som en helhed. Det er komplekst i sig selv og bliver stadig mere uoverskueligt, i takt med at kulturens kompleksitet stiger.

Med dannelseskompasset har vi delt kulturen op i 7 store domæner: produktion, teknologi, videnskab, etik, narrativer, æstetik og magt. Kompasset giver os mulighed for at se, hvordan de påvirker hinanden, og hvordan vi kan navigere tidens udfordringer, i takt med at kompleksiteten stiger.

Du kommer til at studere og diskutere:

Brian Arthur’s kompleksitetsteori. Brian Arthur er økonom og en af verdens førende kompleksitets-teoretikere; vi har kogt hans væsentligste begreber ned til to fænomener: co-evolutionær diversitet og strukturel dybde.

Niklas Luhmann’s systemteori. Niklas Luhmann er nok den systemteoretiker, der oftest refereres til. Vi er faktisk ikke så begejstrede for ham, men man bør kende til hans teorier, så det bliver du ikke snydt for.

Lene Andersens Dannelseskompas / The Bildung Rose. Modellen illustrerer samfundsudviklingen og dermed den omverden, som vi er nødt til at kunne forholde os til for at kunne fungere i det samfund, vi lever i.

Desuden tager vi udgangspunkt i bl.a.:

Peter Gärdenfors’ kognitionsforskning. Peter Gärdenfors er professor i cognitive science ved Lunds Universitet, og han har skrevet en række bøger om, hvordan vi lærer at forstå verden.

Robert Kegan’s udviklingspsykologi. Du kommer til at studere og diskutere Kegan’s udviklingspsykologi i Fremvirkes Akademi om personlig udvikling og karakter.

Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt et lille kompendium, hvor du kan læse om ovenstående, og som vi kommer til at diskutere udfra.

Tilbage til Fremvirkes Akademi’s side.