METAMODERNITET

Mening og håb i en kompleks verden

Verden forandres, og vores gamle viden og forståelse giver ikke tilstrækkelige svar længere. I takt med at de bliver utilstrækkelige, fungerer vores gamle måder at reagere og agere på i stadig mindre grad. Sociale normer og opførsel, som plejede at gøre et godt indtryk, opfattes pludselig som krænkende, og en god uddannelse, der plejede at føre til et godt job, er forældet, stort set det øjeblik man står med eksamensbeviset i hånden. Vores kulturelle kompas kan ikke rumme og bedømme verden godt nok længere. For de situationer og udfordringer, vi står overfor, var ikke en del af vores virkelighed, da vi voksede op og lærte, hvordan verden hænger sammen.

Metamoderniteten giver os en ramme, hvori vi kan forstå os selv og vores samfund på en mere kompleks måde. Metamodernitet er en måde at styrke både lokal, national, kontinental og global kulturel arv for alle. Dermed er det også en mulighed for at afmontere noget af den frygt, som mange har, for at de kommer til at miste deres kultur og tryghed, når den globale økonomi, internettet og de eksponentielle teknologier disrupter vores nuværende samfundsmodel.

METAMODERNITET

Mening og håb i en kompleks verden

Forfatter: Lene Rachel Andersen

Udgivelsesdato: 20. juni, 2019

ISBN 978-87-93791-03-9

138 sider

Køb hos Gucca kr. 139,95

Find pris på bogpriser.dk

Køb på amazon.co.uk GBP 20,00

Kan bestilles hos alle danske boghandlere via DBK Distribution.

Metamodernity

METAMODERNITY

Meaning and Hope in a Complex World

By Lene Rachel Andersen

Publication date: June 20, 2019

ISBN 978-87-93791-01-5

138 pages

Buy on amazon.co.uk GBP 20.00

Buy on amazon.com USD 25.00

For those who do not wish to use amazon, this Danish online bookseller ships internationally; you just have to click on the orange buttons all the way…

Available via DBK distribution in Denmark

The world is changing and becoming more complex.

Metamodernity provides us with a framework for understanding ourselves and our societies in a more complex way, as it integrates indigenous, pre-modern, modern, and postmodern cultural code. Indigenous culture can provide a connection to nature that we have lost and which re-introduces the circularity that we need to solve the climate crisis etc. Premodern culture provided strong moral guidance in the shape of what we today call religion; we need a shared moral compass and ways to share and discuss moral norms in our societies; religion is an aspect of our spiritual life that we need in order to be fully human. Modernity gave us equal rights and opportunities, democracy, science, and the obligation to doubt and think. Postmodernism allows us to see ourselves, our culture and our civilization from the outside and deconstruct them to study their parts and their inner structures. We need all of this to create meaning and hope and viable solutions in the 21st century.

Metamodernity – Executive Summary