DIN INDFLYDELSE – DANNELSESKOMPASSET

Kan du ændre verden, hvis du vil?

En workshop om magt og muligheder

Hvad gør mest nytte: At demonstrere i gaderne eller at tage en uddannelse og ændre verden gennem arbejdspladser og institutioner?

Fremvirkes Akademi giver dig et dannelseskompas, så du bliver i stand til at se samfundet som en helhed, hvor du kan finde dit eget personlige sweet spot og gøre en forskel. Vi ser også på, hvordan samfundets og din egen udvikling hænger sammen – vi er altid rundet af et fællesskab, og fællesskabet er altid påvirket af os.

Vi kommer til at studere og diskutere:

Lene Andersens Dannelseskompas / The Bildung Rose. Modellen illustrerer samfundsudviklingen og dermed den omverden, som vi er nødt til at kunne forholde os til for at kunne fungere i det samfund, vi lever i.

Vi introducerer modellen og giver konkrete eksempler. Desuden lægger vi op til diskussion om samfundet som helhed, samt refleksion over, hvor man selv føler, at man passer bedst ind.

Formålet med workshoppen er, at de unge kommer til at se sig selv som en del af noget større, og at der altid er steder, hvor man kan gøre en forskel.

Vi giver dem et større perspektiv på, hvem de kan samarbejde med for at få mest muligt ud af deres evner og interesser.

Workshoppens teoretiske udgangspunkt

Workshoppen om Dannelseskompasset og de unges muligheder for indflydelse passer naturligvis til de unges livsverden, men der ligger et stort teoriapparat bagved, som vi trækker på. Blandt vores inspirationskilder er bl.a.:

Brian Arthur’s kompleksitetsteori. Brian Arthur er økonom og en af verdens førende kompleksitets-teoretikere.

Niklas Luhmann’s systemteori. Niklas Luhmann er nok den systemteoretiker, der oftest refereres til. Vi er faktisk ikke så begejstrede for ham, men han har dog nogle væsentlige pointer om, hvordan samfundet består af systemer og sub-systemer.

Peter Gärdenfors’ kognitionsforskning. Peter Gärdenfors er professor i cognitive science ved Lunds Universitet, og han har skrevet en række bøger om, hvordan vi lærer at forstå verden. Bl.a.:

Gärdenfors, Peter: Lusten att förstå : om lärande på människans villkor (Natur Kultur Akademisk, 2010)
Gärdenfors, Peter, Conceptual Spaces – The Geometry of Thought, MIT Press, 2000
Gärdenfors, Peter, Hur Homo Blev Sapiens, Nya Doxa, 2000
Gärdenfors, Peter: Den meningssökande människan (The meaning seeking human), (Natur och Kultur, 2006)

Robert Kegan’s udviklingspsykologi. Der er forskel på, hvad man kan forvente af folk på 18, 38, 58 etc. Det bør de unge mennesker vide, så de kan have realistiske forventninger til sig selv. Vi går ikke i dybden med udviklingspsykologien i denne workshop, men det gør vi i workshoppen om Hvor meget og hvor lidt skal jeg forvente af mig selv?

Blooms taksonomimodel. Hvad vil det sige at forstå et område eller et fag? Hvornår kan man kopiere viden, og hvornår kan man tage selvstændig stilling og være med til at skabe velovervejet udvikling?

Der knytter sig et kompendium til workshoppen; alt efter interesse kan eleverne læse det i forvejen, eller de kan få det til videre (selv)studier efterfølgende. Det finder vi ud af i forbindelse med planlægningen.

Tilbage til siden Fremvirkes Akademi for unge.

For bookning eller mere information, kontakt venligst Mette Hvid Brockmann på mhb@fremvirke.dk eller 53 83 39 25.