Fremvirkes værdier

Retssamfundet, demokratiet og de universelle menneskerettigheder er essentielle og skal være umistelige.

 • Den vestlige verden er i forandring fra industrialiserede demokratiske nationalstater til noget vi endnu ikke ved hvad er, eller hvordan det bliver.
 • De ikke-industrialiserede dele af verden gennemgår en endnu større transformation på vej mod samme ukendte fremtid.
 • Det er helt afgørende, at vi målrettet skaber en demokratisk fremtid for menneskeheden.

De nuværende demokratiske institutioner er utilstrækkelige i fremtiden

 • Industrisamfundets institutioner, herunder også nationalstaterne, mister deres indflydelse og betydning, når økonomien bliver digital og global.
 • Partipolitikken som vi kender den (spektrum højre-venstre), er et resultat af industrisamfundet og må revideres, for at der kan skabes duelige løsninger på nu- og fremtidens udfordringer.

Gennem dannelse kan vi skabe mening, der matcher fremtidens udfordringer

 • Når både teknologisk og økosystemisk udvikling (klima, miljø) forandrer økonomier og samfundsstrukturer, har vi brug for at opgradere vores forståelse af verden, vores skabelse af mening, så den matcher den øgede kompleksitet i verden omkring os.

Folkeoplysning har tidligere hjulpet de nordiske lande fredeligt gennem afgørende transformationer

 • Den Nordiske folkeoplysning skal udvikles, så den matcher det 21. århundredes muligheder, udfordringer og kompleksitet.
 • Vi er nødt til at udvikle og udbrede folkeoplysning globalt.

Hvordan vi bruger ny teknologi, og hvordan vores samfund forandres, er et valg. Vores valg.

Teknologi er menneskeskabt, og den teknologiske udvikling er et resultat af menneskers valg. I det mindste indtil nu. Det er vores moralske forpligtelse, at det bliver ved med at være sådan.

I takt med at vi udvikler nye teknologier, og vores samfund forandres med stadigt stigende hast, er det også vores moralske forpligtelse, at vores menneskelighed, værdighed og frihed ikke begrænses, men øges.

Nordic Bildung arbejder derfor på baggrund af disse antagelser og værdier:

Metamodernitet matcher kompleksiteten i vores udfordringer

 • Oprindelige, præmoderne, moderne og postmoderne kulturelle koder kan ikke længere stå alene i vores forståelse af verden, men de bidrager alle med noget væsentligt, hvis mennesker og samfund skal blomstre globalt.
 • Metamodernitet tegner sig som den kulturelle kode, der bedst tillader en tilstrækkeligt kompleks forståelse af verden, hvis vi integrerer traditionelle, premoderne, moderne og postmoderne elementer på bedst mulige måde.

De nordiske lande og de nordiske folk har en særlig forpligtelse til at drive denne udvikling

 • Folkeoplysning blev opfundet i Norden, og vi har den stærkeste tradition, som næste generation af folkeoplysning kan stå på skuldrene af. Vi er også dem med flest ressourcer.

Højskolen er en dansk opfindelse, og manden der opfandt den højskoleform, som blev en succes, var Christen Kold. Du kan se ham til højre i billedet her med bowlerhat.

Damerne på billedet er højskoleelever på Dalum Højskole. Den blev grundlagt af Kold i 1862, og han døde 1870, så billedet er taget derimellem.