FREMVIRKES AKADEMI

Pædagogisk filosofi

Fra Grundtvig til politisk empowerment og aktivisme

Hvordan får mennesker magt over deres eget liv i det samfund, de lever i, og hvordan bliver de myndige borgere, der kan tage ansvar for samfundet?

Grundtvig var en af de første i verden, der udforskede spørgsmålet, og hans svar var: folkehøjskoler! Almuen skulle på folkehøjskole, så de kunne blive myndige borgere.

I dag står vi over for store samfundsforandringer, og vi er alle i fare for at blive en ny, digital almue. Hvordan fungerer den empowerment, der skal til, for at vi kan blive aktive og myndige borgere – også i fremtiden?

Der er især tre store pædagogiske filosoffer, som alle har svar på dette: Grundtvig, Dewey og Freire. Kom og hør, hvad de har at byde på, og hvordan vi bliver myndige borgere i vores tid.

Du kommer til at studere og diskutere:

Grundtvigs betragtninger om folkeoplysning og folkedannelse. Vi har fundet nogle af de tekster frem, som lagde fundamentet for højskolebevægelsen.

John Dewey’s pædagogik. Amerikaneren Dewey skrev for 100 år siden om sammenhængen mellem uddannelse og demokrati, og hans tanker er ikke mindre aktuelle i dag end dengang.

Paulo Freire’s kritiske pædagogik. For Freire var pædagogik et spørgsmål om politisk frihed, og han er stadig kontroversiel i visse kredse. Det afskrækker naturligvis ikke Fremvirkes Akademi, og vi ser på, hvordan vi kan danne og uddanne os til politisk empowerment i det 21. århundrede.

Desuden tager vi udgangspunkt i:

Fremvirkes Akademi om pædagogik og frihed bygger desuden på russeren Lev Vygotski’s pædagogiske filosofi og har desuden hentet inspiration fra Blooms taksonomimodel.

Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt et lille kompendium, hvor du kan læse om ovenstående, og som vi kommer til at diskutere udfra.

Tilbage til Fremvirkes Akademi’s side.