Fremvirkes mission

Vi danner fremtiden i fællesskab.

Fremvirke virker for fremtidens folkeoplysning. Vi udvikler nye mødeformer og samtaleformer i fællesskab.

Folkehøjskolerne skaber en ramme om personlig dannelse for unge, der typisk er mellem 18 og 25 år. Aftenskolerne giver alle voksne mulighed for at udvide deres horisont og styrke almendannelsen.

Men hvor går man hen som 35-årig eller 55-årig og får udfordret sit verdensbillede? Hvordan møder man “de andre” i samfundet og får en dybere diskussion af de store udfordringer, vi står over for i det 21. århundrede?

Hvor går den nysgerrige, bekymrede, oplyste, søgende, utrygge, håbefulde borger hen og diskuterer disse ting?

Han og hun går i Fremvirke!

Eller til den øvrige folkeoplysning, som Fremvirke samarbejder med. I Danmark har vi allerede fantastiske folkeoplysningsforbund over hele landet, og der vil Fremvirke også gerne være med til at sætte de store spørgsmål på dagsordenen.

Indholdet

og substansen i Fremvirke

Vores materiale i Fremvirke henter vi fra Nordic Bildung, der kombinerer fremtidsforskning, tænketank og folkeoplysning.

Nordic Bildung og Fremvirke handler om at styrke os som borgere og skabe en human fremtid. Nordic Bildung og Fremvirke bygger på den nordiske folkeoplysningstradition, som løfter samfundet nedefra.

Nordic Bildung

har fem opgaver

  1. At udvikle nye modeller, ideer og visioner for fremtidens samfund.
  2. At dele disse med så mange som muligt for at de kan udfordre vores tænkning, og vi kan skabe nye muligheder sammen.
  3. At stille viden og mødepladser til rådighed, der kan udfordre folk og klæde dem på til at skabe forandring og forbedre vilkårene i deres egne i liv, i samfundet og globalt.
  4. At nå ud til alle slags mennesker.
  5. At bidrage til at planet, samfund og mennesker kan udvikles og trives.

Fremvirke er vores egen “sandkasse”, hvor vi afprøver idéerne og lærer af vores fejl i fællesskab.