Den nye bestyrelse har holdt sit første møde og har konstitueret sig selv:

  • Formand: Lene Andersen
  • Næstformand: Kim Escherich
  • Kasserer: Mette Hvid Brockmann
  • Bestyrelsesmedlem: Tobias Lau
  • Bestyrelsesmedlem: Jakob Nybo

Du kan læse lidt om os alle her: https://fremvirke.dk/bestyrelse-stiftere/

Desuden har vi to skønne suppleanter i bestyrelsen: Susanne Møller og Jens Nedergaard, som desværre ikke kunne være med til bestyrelsesmødet, og som derfor heller ikke er med på det forunderlige, selfie-inspirerede billede ovenfor.