Et alvorligt emne blev til en sjov aften: Hamsterhjulet og de unges mistrivsel stod på programmet; et oplagt panel, gode samtaler i salen og suveræn styring fra vores vært Lone Kühlmann, gjorde det ikke desto mindre til en glad aften.

Fra salen kom nogle virkelig gode spørgsmål til panelet, bl.a.:

  • Hvad stiller man op med fx Instagram, når man på den ene side gerne vil bruge Instagram, men det også er der, man ser, at de andre er med til fester, som man ikke selv er inviteret til?
  • Har de unge ikke altid haft det skidt?
    • Jo, det har de, men fx er de ufaglærte jobs væk, så man kan ikke gå ud og tage et arbejde og starte en familie, inden man tager en uddannelse.
  • Peter Lund Madsen kunne desuden supplere debatten med en interessant iagttagelse: den trivselsundersøgelse, som er foretaget blandt unge på uddannelsesinstitutionerne viser ikke det fulde billede. De drenge, som mistrives, dropper nemlig ud af undersøgelserne, inden de når at tælle med i statistikken. Der er med andre ord stor risiko for, at drengene faktisk har det værre end pigerne. Pigerne gør nemlig det rigtige, når de har det skidt: de får hjælp og bliver på deres uddannelse. Drengene beholder problemerne for sig selv og dropper ud.

Inden debatten havde vores skarpe panel defineret rammen for diskusionen:

Peter Lund Madsen lagde ud med sikker stil og dybsindig humor, da han gav hjerneforskningens bud på, hvornår vi trives og ikke trives.

Jonas Zimsen fra Dansk Ungdoms Fællesråd præsenterede statistikken: de fleste unge har det heldigvis rigtig godt, men der er for mange, der har det skidt, og mange som gør skade på sig selv af samme årsag.

Martin Mejlgaard fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning bakkede op om statistikken og gave de høje karakterkrav en del af skylden.

Lene Andersen fra Fremvirke, causerede kort over, hvordan postmodernismen har ladt de unge i stikken.