Til vores verdenspræmiere 15. marts bad vi deltagerne dele deres drømme for fremtiden. De blev skrevet på manila-sedler og hængt på vores ønskegrene. Her er, hvad vores deltagere drømmer om:

 

 • Fælles udfordringer, fælles ansvar, fælles løsninger. Et samfund hvor majoriteten indser mulighederne i fælles holistiske løsninger.
 • Dignity. Tranquility. Nature.
 • Det gode Danmark. Balancen imellem Diversitet og Normativitet.
 • Bildung (DE): = Becoming (yourself) (EN)
 • Et samfund hvor vi skaber sammenhænge
 • Mere kærlighed, venlighed og menneskelighed.
 • Dyrevelfærd. Slut ed at udbytte for profit. Megaafgift på plastik (500 kr. for en plasticpose i Føtex ????
 • Bæredygtighed på skoleskemaerne.
 • At generalister bliver lige så anerkendte som specialister.
 • Positive nyheder over negative nyheder – flyt fokus.
 • Fremtidsønske: fornyelse af den demokratiske samfundsmodel uafhængig af den nuværende kapitalistiske orden.
 • Et samfund bestående af individer, der både spørger hvorfor x 10 indtil svaret giver mening for en gruppe af individer.
 • Nyt økonomisk paradigme, hvor sociale, etiske, moralske værdier værdisættes, hvor udenforskabet afskaffes, hvor ulighed gøres uafhængig af økonomi og social status.
 • Selvforglemmelse.
 • Et Danmark der kan rumme forskellighed.
 • Et fælles fællesskab, hvor man møder hinanden med åbent sind. Plads til at være anderledes og have andre syn på tingene. Samarbejde mellem mennesker, organisationer m.m.
 • Fællesskab hvor man ikke diskuterer HVEM der hører til, men HVAD vi kan gøre for det fælles bedste.
 • I begyndelsen var ordet – Ånden!
 • Mere meditation, krop træning, Følelses træning. Lære sig selv at kende til at kunne se hvordan og hvor hvad de skal til.
 • Borgerløn, sundhed, uddannelse, husly, transport, grundlæggende velfærd.
 • Gratis læring hele livet.
 • Fra selv-skab til fællesskab.
 • Frihed og mulighed for ethvert menneske at udleve dets fulde potentiale.
 • Et samfund hvor vi tager os bedre af hinanden også på gaden.
 • Bæredygtighed, fremtid, moral & etik, ansvarlig teknologi, o.s.v. o.s.v. på skoleskemaet!
 • Store afgifter på usund mad (& alkohol, smøger e.t.c.). Lave afgifter på sund mad (& økologi).
 • Vi bliver nød til at leve i en verden hvor regeringen og politiske ledere vil det bedste for befolkningen og planeten – altså at de prioriterer miljø & sundhed. Det går ikke at R+PL holder befolkningen hjernevasket. Magt skal ikke styres for meget af $.
 • De fleste af os får indblik i hvad der skal til for at vi lever bæredygtigt under hensyn til natur og økosystemer.
 • Det skal være lige for alle at vælge teknologi til eller fra. Døren lukkes ikke i, hvis man bare vil sidde ved bækken. Dem som vil mutere, kan mutere og de andre skal ikke tvinges med.
 • Æstetisk læring.
 • Mindre fokus på ”mig, mig, mig”. Mere fællesskab og plads til alle = mere åndelig rummelighed.
 • At menneskeheden forstår, at det eneste der er virkeligt er betydningsfuldt i livet er mennesker, relationer & naturen.