Hvilke perspektiver det giver på Danmark, verden og livet i det hele taget, når man er både dansk og noget mere?

Vi fortsætter samtalen og undersøgelsen af, hvad det vil sige at leve med to eller flere kulturer indenbords.

Vores første møde den 15. marts var en virkelig god oplevelse for alle, og vi kom vidt omkring. – Du kan se vores notater længere nede. Desværre var vi så optaget af samtalen, at vi glemte at tage billeder af os selv.

Vores møder er både gode samtaler og en proces, som gerne skulle blive til nogle kloge tanker, der kan præsenteres for omverdenen og være med til at løfte debatten. Hvilken form for præsentation, vi skaber, skal vi også finde ud af.

 

Kom og vær med og bidrag til en klogere verden

Hvis du har lyst til at være med i processen, så er næste møde

onsdag den 11. april kl. 16.00-18.00.

Vi holder mødet privat på Østerbro, det er gratis for medlemmer og koster 50,- kr. for ikke-medlemmer. Når du har tilmeldt dig, får du en mail med adressen.

<!-- Begin MailChimp Signup Form --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="mc_embed_signup"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><form action="https://nordicbildung.us17.list-manage.com/subscribe/post?u=de7813256338a7ad706fb976c&id=f5b5a32ee7" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" novalidate><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mc_embed_signup_scroll"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="indicates-required"><span class="asterisk">*</span> indicates required</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-FNAME">Fornavn <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="FNAME" class="required" id="mce-FNAME"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-LNAME">Efternavn <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="LNAME" class="required" id="mce-LNAME"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-EMAIL">Email <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mce-responses" class="clear"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="response" id="mce-error-response" style="display:none"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="response" id="mce-success-response" style="display:none"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_de7813256338a7ad706fb976c_f5b5a32ee7" tabindex="-1" value=""></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="clear"><input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript' src='//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js'></script><script type='text/javascript'>(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[1]='FNAME';ftypes[1]='text';fnames[2]='LNAME';ftypes[2]='text';fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[3]='ADDRESS';ftypes[3]='address';fnames[4]='PHONE';ftypes[4]='phone';}(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--End mc_embed_signup-->

Vi tog billede af kagen…

Vi serverede faktisk rødgrød med fløde til vores første møde, men selv den glemte vi at tage et billede af. Her er så til gengæld et billede af Mette, som skærer citronmåne ud til alle; dansk skal det være!

Anteckningar från första mötet om dobbelt- flerkulturell danskhed

Vartov 2018-03-15

• Uppdelning mellan priviligierade invandrare (de med blåa ögon, blont hår etc)/icke-priviligierade med lägre status lägre (muslim etc)
• Man älskar det man växt upp med, det man känner till oavsett ens bakgrund (Royal Copenhagen etc)
• Man väljer dem man kan identifiera sig med
• Behöver ständigt överbevisa, rättfärdiggöra…
• Hybridkulturer
• Negativt med bindestreck-dansk – mindre värt än “äkta dansk”
• Många goda historier att berätta, för många negativa berättelser
• Stark gemenskap, inte bekämpa varandra
• Snedvriden statistik – hur lägger vi fram talen? Man undersöker t.ex. föräldrarnas utbildning ej barnens
• Globala medborgare. Cosmopolitisk identitet
• Olika perspektiv, brillor
• Nyfikenhet viktigt
• Hur kan man skapa gemensamma referenser/identitet?
• One size doesn’t fit all
• Vilka värderingar vill vi arbeta för och bevara, här och nu
• Behov för att skapa ett ställe
• Fördomar
• Hur kan man berätta historien om det som är gemensamt? Kan man förena istället för att splittra?
• EU ej riktigt en social union ännu – önskvärt med säkerhetsnät för européer i hela Europa
• Träna muskeln att känna igen likheterna mer än skillnaderna
• ”Erindringskultur” negativt baserat. Vikingar..stolta över dem. Den ska vändas om.
• Sachs – The home we built together, building society. Vi skapar ett mål som vi gärna vill nå fram till. Går dit gemensamt.
• Man upptäcker sin danskhet när man reser (dannelse). Sätt att vara på, kritisera system är danskt, vara praktiskt
• Vi ska också kunna tala om de dåliga sidorna av samhället, vi vill inte tala om det dåliga i samhället.
• The imaginary homeland (bok av Rushdie).
• Danmark skapt oss, tacksamhet, gett oss möjligheterna.
• Även tvärkulturella skapar negativ debatt i media som experter. Drabbar oss. Talar å mina vägnar men representerar inte mig. Vem sätter diskursen+
• Säga det högt som vi sagt till skillnad mot medierna.
• Vad är framtidens välfärd? Försvinner. De arbetslösa så långt från samhället. Working poor. Prekariaret….
• Samhälle på tvärs.
• Outreach. Vilka format kan vi arbeta i?

Tusind tak til Erika for at notere tanker og kommentarer under samtalen.