OK, billedet herover er taget, da vi var ude at drikke øl efter mødet. Det var mighty hyggeligt!

På selve mødet blev det klart, at vi skal fokusere projektet om dobbelt- og flerkulturel danskhed på to ting:

  • Hvad gør det ved / for det enkelte menneske, at man rummer to eller flere kulturer indeni?
  • Hvad er vitterligt unikt dansk, som man ikke finder i andre kulturer?

Desuden kom det til at stå helt klart, at vi er nødt til at finde den rigtige balance mellem oplæg, styret debat, fælles arbejde og fri snak.

Vi går i tænkeboks for at finde ud af, hvordan vi best kommer videre med projektet.

June, Zarah, Mishra, Madeeha, Parviz og undertegnede efter en virkelig spændende eftermiddag. – Madeeha lagde hus til selve mødet, og tusind tak for det. 🙂